Bankacılık Kanununda Katılım Bankalarını Rahatlatan Değişiklik

Yılın hemen ilk ayında mevzuat alanında meydana gelen bir gelişme İslami finans alanını rahatlattı. 25 Ocak 2019 günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” maddesi katılım bankalarının fon kullanımı alanında mevzuattan kaynaklı önemli bir eksikliği giderecek nitelikte olmuştur. 2020 yılı itibariyle yürürlüğe giren bu mevzuat ile katılım bankalarının ortaklık temelli modelleri daha sık uygulayabilmesi için bir fırsat oluşmuştur.