Yetişkinlerin Din Eğitimine Bakışları ve Din Eğitimi İhtiyaçları

YAZAR EDİTÖR
YAYIN TARİHİ
Ocak 2014
88 Sayfa

Dini inanç ve uygulamaların öncelikle genç ve yetişkinleri ilgilendirdiği son yıllarda daha sıklıkla ifade edilmektedir. Zira insan yaşının ilerlemesiyle birlikte, karşılaştığı olaylar, kazandığı tecrübeler neticesinde kendisiyle ve çevresiyle hesaplaşmaya ve hayatı anlamlandırmaya yönelmektedir. Bu yönelişte dini bilgi ve tecrübeler yetişkinlerin dikkatini daha fazla çekmektedir. Bununla birlikte yetişkinlerin toplumsal durumlarıyla bağlantılı olarak ilgi ve ihtiyaçları da farklılaşmaktadır. Hayatla ilgili sorumlulukları artan yetişkinler öncelikle kullanabilecekleri bilgiyi almak istemektedirler. Bu nedenlerle yetişkinler için hazırlanacak din eğitimi hizmetleri ve eğitim programları, bu hizmetlerin sunulacağı hedef grubun eğitim ihtiyaçlarını değerlendiren araştırmalara dayandırılmalıdır. 02 Nisan-13 Şubat tarihleri arasında, farklı yaş ve meslek grubundan 25 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Yetişkinlerin Din Eğitimine Bakışları ve Din Eğitimi İhtiyaçları" başlıklı araştırma raporu, yetişkinlerin din eğitiminden ve din eğitimi hizmeti sunan kişi ve kurumlardan beklentilerine dair tespitler yer almaktadır.

Bu rapor Türkiye'de Din Eğitimi Projesi kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ