Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri

YAZAR EDİTÖR KATKIDA BULUNANLAR
YAYIN TARİHİ
Ocak 2013
280 Sayfa

Bu rapor İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından hazırlatılan "Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri" başlıklı araştırmanın sonuçlarını içermektedir. 01 Nisan- 15 Aralık 2013 tarihleri arasında, eğitim sisteminde farklı konumlarda bulunan öğrenci, veli ve öğretmenlerden toplam 131 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’nin yeni eğitim sisteminde kendine yer bulan din derslerinin kamuoyundaki beklentileri ve değerlendirmelerine ışık tutmakta, hedef kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine dair çarpıcı bulgular sunmaktadır.

Bu rapor Türkiye'de Din Eğitimi Projesi kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ