Türkiye'de Reklam Ahlakı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

YAZAR
YAYIN TARİHİ
Eylül 2015
416 Sayfa

Türkiye'de Reklam Ahlakı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri araştırmasında, 2015 Ocak ayında yayımlanan reklam yönetmeliği incelenmiştir. Reklam yönetmeliğinde ahlâk, genel ahlâk kuralları olarak tanımlanmakta ve reklamların ahlâk kurallarına aykırı olamayacağı ifade edilmektedir. Genel ahlâk ise her ne kadar dini ve gelenekleri referans olarak almış olsa da toplumdan topluma ve zamandan zamana değişiklik gösterebilecektir. Bu bakış açısıyla yönetmelik rölativist bir yaklaşıma sahiptir. Araştırma kapsamında reklam paydaşları olarak adlandırılan; reklam veren, reklam ajansı, medya, kamu kuruluşları ve tüketiciler için bazı öneriler sunulmuştur. Bunlar çalışmanın öneriler kısmında maddeler halinde belirtilmiştir.

Bu rapor Türkiye'de Reklam Ahlakı Araştırması kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ