Türkiye'de Reklam Ahlakı Araştırması

YAZAR EDİTÖR
YAYIN TARİHİ
Ekim 2015
50 Sayfa

Reklamlar ulaştırmak istedikleri mesajları medya kanalı ile hedef kitleye ulaştırırken, fiziki, psikolojik ve sosyal sınırların dışında ahlaki sınırları da zorlamaktadır. Reklamların ahlaki sınırların dışına çıkmamaları için sınırlandırılması amacıyla kamu yönetimleri mevzuatları ve kamu otoritesini, sivil toplum örgütleri gönüllülüğü, tüketiciler de tercih etme/etmeme gücünü kullanmaktadırlar. Reklam veren işletmeler arasındaki "rekabet", ahlaki sınırların ötesine geçen reklamların nedeni olarak gösterilmektedir.

Bu rapor Türkiye'de Reklam Ahlakı Araştırması kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ