Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye / Müellifi Meçhul (15. Yüzyıl)

YAZAR TERCÜME/TAHKİK
YAYIN TARİHİ
Ağustos 2016
150 Sayfa

Yazdıklarıyla 7/13. yüzyıl sonrası müteahhir dönem düşüncesi üzerinde önemli etkiler bırakan Adûduddîn el-Îcî’nin (ö. 756/1355) benzer etkiyi ahlâk alanında da yaptığı görülmektedir. Nitekim el-Îcî’nin yazdığı muhtasar ahlâk risalesi el-Ahlâku’l-‘Adudiyye tespit edilebildiği kadarıyla kendisinden sonra dokuz ayrı şerhe konu olmuştur.

Ahlâk-ı Adudiyye şerhlerinden birisi olan bu eserin, müellifi tespit edilememekle birlikte Timurlu devlet adamlarından Sultan Baysungur’a (ö. 837/1434) ithaf edildiği bilinmektedir. Ahlâk-ı Adudiyye şerhleri içerisinde tarihsel olarak ilk sıralarda yer alan eser, Timurlular döneminde Herat’ta kaleme alınması sebebiyle dönemine dair bazı hususiyetler barındırmaktadır. Diğer şerhlerle birlikte değerlendirildiğinde farklılıklar ve benzerliklerinin daha açık bir biçimde ortaya çıkacağı çalışma, Ahlâk-ı Adudiyye şerh geleneğinin bütünlüklü bir şekilde yorumlanması açısından önemli bir katkı olacaktır.

Şerhu’l-Ahlâki’l-‘Adudiyye / Müellifi Meçhul (15. Yüzyıl) kitabını satın almak için tıklayınız.

Bu kitap İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ