Onurlu İnsan Onurlu Yaşam için İnsani Ücret

İnsanlık, bir yanda bilgi çağını yaşayıp uzayın derinliklerinde arayışlarına devam ederken diğer yanda kapitalizmin türettiği adaletsizlikler, derin toplumsal yaralar açmaya devam etmektedir. Batı’nın, dünyanın geri kalanına sadece zihinsel olarak değil ekonomik olarak da zerk ettiği tüketim-üretim döngüsü içerisinde nefes alacak vahaların, sorgulamaya açık serbest kürsülerin alanı giderek daralmaktadır. Adalet duygusunu zedelemekle kalmayıp bizlere unutturan kapitalizm ve küreselleşme ikilisi alın terinin kıymetinin hafızamızın uzak noktalarında yalnız ve sessiz kalmasına yol açmıştır. Hâlbuki ülkemizin inanç ve kültüründe kapitalizm ve küreselleşmenin tüm dayatmalarına direnç gösterebilecek hassasiyetler bulunmaktadır. Elinizdeki eser, bu hassasiyetlerin bir ürünüdür.

Bu rapor Onurlu İnsan Onurlu Yaşam İçin İnsani Ücret Araştırması kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ