Medeniyet Tartışmaları

Bu kitap 09-10 Şubat 2013 tarihinde İstanbul Üsküdar’da düzenlenen ‘Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyeti Anlamak’ isimli sempozyumda bu konular etrafında sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Değişik alanlardan gelen yazarların kavramsal, fikri, siyasi ve toplumsal açılardan medeniyet tartışmalarını çok boyutlu olarak ele aldıkları bu kitabın tartışmalara olumlu katkı yapması amaçlanmaktadır.

KURULUŞLARIMIZ