İslam İktisadı ve Emek

EDİTÖR
YAYIN TARİHİ
Ocak 2016
288 Sayfa

Modern iktisat ilmi, kapitalist ekonomik sistemle el ele gelişerek günümüz iktisadi düzeninin şekillenmesini sağlamıştır. Fayda ve maliyetin insanları ve piyasayı yönlendirdiği bu sistemde tüketimin teşvik edilmesi ve kârlılığın artırılması temel amaç hâline dönüşmüştür. Bu süreçte, insan emeği ve emeğin değeri de kazanç ve sosyoekonomik sisteme sunduğu katkı çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Emeğin sadece bir üretim girdisi olarak görülmesi ve teknolojik gelişmelerle ikamesinin sağlanması, değerinin de hızla azalmasına yol açmıştır.

Nisan 2015’te kapitalist iktisadi sistemin meydana getirdiği problemlerle başa çıkmada yeni bir İslam iktisadı anlayışı ortaya koyarak emeğin karşılığının adil belirlenmesinden, emeğin karşılığının zamanında verilmesine; hukuki hakların güvence altına alınmasından, iş güvenliği tedbirlerine kadar geniş bir yelpazede teorik tartışmaların yapıldığı ve politika önerilerinin sunulduğu "İslam İktisadı ve Emek" başlığıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Elinizdeki kitap farklı coğrafyalardan pek çok nitelikli ilim adamının atölyede sunduğu tebliğlerin bir seçkisinden oluşmaktadır. Toplam on bir makaleden oluşan kitapta, emek konusunda İslam iktisat düşüncesinin teorik düzeyde çalışma ve emeğe atfettiği değer, hâkim iktisadi sistemin yarattığı pratik koşulların sınırlandırmasından kurtulamadığı ve böylece İslam iktisadı ve emek arasındaki ilişkinin temelden ve açık bir şekilde konuşulamadığına dikkat çekilmiştir. Ayrıca kitapta, kapitalist iktisadi sistemin aksine insanın piyasa zemininde konuşulacak bir meta olmadığı ve insanı salt emeğe indirgemenin İslam’ın temel değerleri ile bağdaşmayacağı vurgulanmıştır.
İslam İktisadı ve Emek kitabını satın almak için tıklayınız

Bu kitap İslam İktisadı Atölyesi kapsamında yayınlanmıştır.

Bu kitap İslam İktisadı Atölyesi III: İslam İktisadı ve Emek kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ