IŞİD ve Türkiye'de IŞİD Tartışmaları

YAZAR
YAYIN TARİHİ
Eylül 2015
24 Sayfa

İLKE araştırmacılarından Selim Vatandaş’ın kaleme aldığı "IŞİD ve Türkiye’de IŞİD Tartışmaları" metinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgüt ve bu örgüte ilişkin gerçekleştirilen mücadeleye değinilmiştir. Bu Bilgi Analiz’de, aynı zamanda bölgedeki egemenlik savaşlarının Türkiye güvenliğindeki etkisi işlenmiştir.

Metnin birinci bölümünde IŞİD’in oluşumu tarihsel süreç içinde yönetici aktörlerle incelenmiş, ayrıca IŞİD’in meydana gelmesine neden olan koşullar yerel, bölgesel ve küresel boyutlarıyla ele alınmıştır. Metnin ikinci bölümünde ise Türkiye’nin IŞİD’e ilişkin tehdit algısına değinilmiş ve IŞİD’în Türkiye’de gerçekleştirdiği terör eylemleri zaman akışı içinde Türkiye’nin güvenlik endişeleri bağlamında kaleme alınmıştır. Ayrıca metinde Türkiye’nin IŞİD ile mücadelede geliştirdiği politikalar ve işbirlikleri ifade edilmiştir. Sonuç bölümü ise Clint Watts’ın “Let Them Rot” stratejisi tartışılmış ve Watts’ın çözüm önerilerine ilişkin eksiklikler dile getirilmiştir.

IŞİD ve Türkiye’de IŞİD tartışmaları başlıklı Bilgi Analiz, IŞİD’in niteliği, oluşum süreci ve Türkiye’nin IŞİD’e karşı geliştirdiği önlemleri ele alarak okuyucuları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Bilgi Analiz, son derece karmaşık bir yapıya sahip olan IŞİD ve oluşum sürecinin kavranmasını kolaylaştırmak için bilgilendirici grafikler ve görsellerle geliştirilmiştir. Bölgede varlığını koruyan IŞİD ile mücadelenin uzun vadede devam edeceği tahmin edilmektedir.

KURULUŞLARIMIZ