İnsani Ücretin Hesaplanması: Türkiye için Bir Model

Bu raporda çalışanların ve ailelerinin sosyal bir varlık olarak asgari düzeyde onurlu bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesini sağlayacak bir ücret düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle ailenin yaşam maliyetleri içerisinde çeşitli faktörlerin ağırlıklarından ve bu unsurların maliyetinden hareketle aylık minimum toplam insani geçim maliyeti hesaplanmaktadır. Ardından ücretlerle ilgili bazı sosyoekonomik değişkenler hesaba katılarak ödenebilir bir insani ücret seviyesi ortaya konulmaktadır. Özetle, bilimsel veri ve hesaplamalar ışığında tutarlı, verimli ve uygulanabilir bir "insani ücret" yaklaşımı geliştirilmekte ve politika yapıcılara önerilmektedir.

Bu rapor Onurlu İnsan Onurlu Yaşam İçin İnsani Ücret Araştırması kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ