İnsani Ücret Sistemi

YAZAR
YAYIN TARİHİ
Ocak 2015
32 Sayfa

2012 yılında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından ülke genelinde insani geçimi sağlayacak bir ücret politikasının geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla "Onurlu İnsan Onurlu Yaşam İçin İNSANİ ÜCRET" adlı bir araştırma hazırlatılmıştır. İnsani ücretin asgari ücretten en temel farkı, insani ve ahlaki ilkelerle kendisini sınırlandırmayan kapitalist iktisadi sistemin aksine insan merkezli bir yaklaşımla meseleyi ele almasıdır. Bu yaklaşımda, çalışanlar sadece verimleriyle değil varlık değerleriyle yer bulurlar. Elinizdeki kitapçık ise araştırma içeriğinin yaygınlaştırılması ve tüm ilgililer tarafından kolayca anlaşılması için tasarlanmış, konunun teknik ve terminolojik yoğunluğunun azaltıldığı raporun kısa bir özetidir.

Bu kitap Onurlu İnsan Onurlu Yaşam İçin İnsani Ücret Araştırması kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ