İLKE Derneği 2017 Faaliyet Raporu

YAYIN TARİHİ
Ocak 2018
100 Sayfa

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşamak, yaşanmasına imkan veren şartları oluşturmak gayesiyle 2010 yılında kurulduğu günden bu yana hayır odaklı “iş üretme”nin peşindedir.

İLKE ve kurumları ilim geleneğimizin izinde iş dünyasında, sivil din eğitimi alanında, İslam’ın düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde yeşeren akademik alanda; kıymetli ve nesilden nesile aktarılacak işlere imza atmaya 2017 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan faaliyetlerle ilgi bir rapor hazırlandı.

Rapor, 2017 yılında İLKE bünyesinde yürütülmüş olan faaliyetleri kapsamakta olup 2018 yılına ait yeni planlama döneminde Mütevelli Heyeti üyelerine ve İLKE camiasına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ