İLKE Bülten 8 (Ekim- Aralık 2016)

EDİTÖR KATKIDA BULUNANLAR
YAYIN TARİHİ
Ocak 2017
36 Sayfa

İLKE ve kurumları ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdikleri organizasyonlarla çalışma alanlarına katkı vermeyi sürdürüyor.

İLKE 2013’ten beri gerçekleştirdiği ve İslam İktisadı Atölyesi’ni daha etkili bir zemine taşımak; İslam iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılamak
amacıyla İKAM’ı kurdu. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)’ın kurumsal destekleriyle kurulan merkezde araştırma, yayın, eğitim, konferans ve çalıştay gibi bir çok faaliyetin sürdürülmesi planlanıyor.

İGİAD tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk iş ahlâkı zirvesi, iş adamları, akademisyen, yönetici ve bürokratların katılımı ile gerçekleşti. Türkiye’de iş ahlâkının mevcut durumu ve yapılması gerekenlerin konuşulduğu zirvede; iş ahlâkı alanında devlet, iş veren ve çalışanlara düşen sorumluluklar tartışıldı. Zirvenin farklı konu ve konuklarla her yıl düzenlenmesi planlanıyor.

İLEM ise üç yıldır otuzu aşkın ilim adamının çalışmalarıyla gerçekleştirilen Taşköprülüzade Projesi kapsamında Uluslararası Taşköprizâde Sempozyumu düzenledi. Sempozyuma alanında uzman birçok akademisyen katıldı. Yine İLEM’in organizatörlüğünde gerçekleşen Göç ve Sosyo-Kültürel Değişim konulu 5. Uluslararası Ortadoğu’da Sosyal Düşünce ve Teori Sempozyumu dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kırka yakın akademisyenin katılımı ile gerçekleşti.

YEKDER bünyesinde kurulan Din Eğitimi Akademisi (DEA)’nin lansmanını gerçekleştirmek ve alanda çalışmalarını yürüttüğü din eğitimi çalışmalarını tartışmak üzere Sivil Din Eğitimi çalıştayı düzenledi. “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sivil Kuruluşlar ve Din Eğitimi” başlıklı panel ile başlayan çalıştay dernek merkezinde üç farklı çalışma grubunun toplantıları ile devam etti.

Ocak ayı içerisinde faaliyete açılacak olan İLKE’nin merkez binası ile çalışmalarımızın daha da bereketlenmesini diliyoruz.

KURULUŞLARIMIZ