İLKE Bülten 14

EDİTÖR KATKIDA BULUNANLAR
YAYIN TARİHİ
Haziran 2018
36 Sayfa

İLKE Bülten’in ondördüncü sayısıyla birlikteyiz. Bültenimiz, İLKE Derneği ve kurumları İGİAD, İLEM ve YEKDER’in Nisan-Haziran dönemi faaliyetlerinden oluşuyor. Bu aylar, İLKE kurumlarının sempozyumlardan seminerlere, kongrelerden atölye çalışmalarına kadar çok sayıda etkinliğe imza attığı yoğun bir dönem.
İLKE Araştırma Yayın Birimi tarafından uzman isimlere hazırlatılan Politika Notları’nın yayını yeni dönemde de devam etti. Şu ana kadar altı Politika Notu yayımlandı ve bunların müzakere edildiği Gündem Konuşmaları etkinlikleri düzenledi.
İLKE bünyesinde faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) seminer çalışmalarını sürdürüyor. STK yöneticisi ve çalışanlarına yönelik farklı başlıklarda düzenlenen seminerler yoğun ilgi görüyor. KYA tarafından STK çalışanlarına yönelik düzenlenen Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) bu sefer Türkiye dışında, Kıbrıs’taki STK’lara yönelik düzenlendi.
Merkez kurumlarımızdan İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İLEM ve İGİAD’ın desteği ve İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 6. İslam İktisadı Atölyesi’ni gerçekleştirdi. Çeşitli ülkelerden gelen alanın uzmanları tebliğler sundu. İKAM ayrıca İslam İktisadı Ödülleri vermeye başladı. Üç dalda verilen ödüller gelecek yıldan itibaren geleneksel hale gelecek.
İşadamları tarafından kurulmuş Türkiye’de ilk ve tek iş ahlakı derneği olan kurumumuz İGİAD’ın her yıl verdiği Girişimcilik Ödülü bu sene ürettiği insansız hava araçları ile savunma sanayiine önemli katkılar sunan Baykar Makina’ya takdim edildi. Ayrıca İGİAD Yayınları arasından üniversitelerde ders kitabı okutulmak üzere İş Ahlakı başlıklı bir eser çıktı.
İlmi çalışmalara ev sahipliği yapan İLEM bünyesinde süren İslamcı Dergiler Projesi kapsamında 3. İslamcı Dergiler Sempzyumu gerçekleştirildi. Ayrıca 1908’den 1980’e kadar yayımlanan İslamcı dergilerin okunabildiği idp.org.tr sitesi yayın hayatına başladı.
YEKDER de önemli bir sempozyuma imza attı. İslam Eğitimi Kongresi adıyla düzenlenen etkinlikte 30 civarında ülkeden 100 kişi tebliğ sundu.
Sizleri bültenimizle başbaşa bırakırken yeni sayıda görüşmeyi diliyoruz.

İLKE Bülten 14'ü yanda bulunan linki tıklayarak okuyabilir, basılı halini dernek merkezinden temin edebilirsiniz.

KURULUŞLARIMIZ