İLKE Bülten 1 (Ocak-Şubat 2015)

KATKIDA BULUNANLAR
YAYIN TARİHİ
Ocak 2015
28 Sayfa

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve çatısı altındaki kurumlar arasında koordinasyon ve eşgüdümün oluşmasına katkı sağlamak ve kurumların çalışmalarını bütünlüklü olarak sunabilmek amacıyla İLKE bülten hazırlandı.

Kuruluşundan bu yana faaliyet gösterdikleri alanlarda özgün, nitelikli, kalıcı ve faydalı işleriyle adlarını duyuran İLKE ve kurumları, alanında uzman kadrolarla yürüttükleri proje ve araştırmalar, hazırlanan raporlar, atölyeler, sempozyumlar, seminerler, paneller ve daha birçok etkinlikle ‘sivil’ bakışını koruyarak ihtiyaç duyulan alanlarda topluma hizmet vermeye devam ediyor.

İLKE çatısı altında bulunan İlmi Etüdler DerneğI (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı DerneğI (İGİAD) ve Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) için çalışma alanlarında bilgi, politika ve strateji üreten, kamuoyunda kurumların temsilini sağlayan ve kurumsal ilişkileri geliştiren bir merkezdir. Bunun yanısıra İLKE, kurumlar arasında koordinasyon ve eşgüdümü sağlamayı, istişare ve işbirliğini canlı tutarak çalışmaların daha nitelikli olmasını hedeflemekte, bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu amaçlardan hareketle, özenle hazırlanan bültende kurumlardaki gelişmelerin, ortak geliştirilen proje, yayın, araştırma haberlerinin bulunduğu bölümlerin yanısıra gündemin içinden yazı ve söyleşiler yer almaktadır.

KURULUŞLARIMIZ