Çocukların Dini Gelişiminde Ebeveynlerin Rolü: Beklentiler ve Zorlama Alanları

YAZAR EDİTÖR
YAYIN TARİHİ
Ocak 2015
96 Sayfa

Bu rapor, çocuklar için dini referanslı bir hayatın inşasında anne-babanın hayati rolüne vurgu yapmak ve ebeveynlerin çocukların dini eğitimlerine daha nitelikli katkı sağlamasına yardım etmek için Yusuf Alpaydın, Hatice Ayar ve Arife Gümüş tarafından ailelerin çocuklarının dini eğitiminde ne tür zorluklar yaşadıkları ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını tespit eden bir alan araştırmasının sonuçlarını içermektedir. Araştırma kapsamında farklı yaş grubunda çocukları olan 20 anne-baba ile derinlemesine mülakat yapıldı ve benzer özellikte 324 ebeveyne de anket uygulandı. Bu araştırma neticesinde ailelerin çocuklarının din eğitimine katkı yapmalarını temin etmek üzere Din Eğitiminde Aile Yetkinleştirme Programı geliştirildi.

Bu rapor Türkiye'de Din Eğitimi Projesi kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ