Bilgi-Analiz

Başka Bir İnsani Yardım Mümkün Mü?: Türk Dış Politikasında İnsani DiplomasininYükselişi

İLKE Derneği yayımladığı bu Bilgi Analiz'inde; Türkiye'nin, insanlığın vicdanının her şeyin ötesinde olduğunu tarihe kayıt düşen anlatısını “Başka bir insani yardım mümkün mü?” sorusuyla sormaktadır. Küresel insani yardım raporlarına göre Türkiye; 2013, 2014, 2015 yıllarında üst üste en çok insani yardım yapan üçüncü ülkedir. Bunun yanında Türkiye gayrı safi milli hasıla oranına göre yapılan insani yardım sıralamasında ekonomik gücüne göre “Dünya’nın en cömert ülkesi” olarak konumlandırılmaktadır.

Türkiye ve Avrupa'nın Suriyeli Sığınmacılara Karşı Yaklaşımı

Hanife Kutgi’nin kaleme aldığı "Türkiye ve Avrupa’nın Suriyeli Sığınmacalara Karşı Yaklaşımı" başlıklı Bilgi Analiz Suriyeli sığınmacıların Türkiye ve Avrupa’daki durumunu ortaya koyarak sığınmacılara karşı izlenen politikayı incelemektedir. Kutgi, çalışmanın ilk bölümünde Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki durumunu irdelemiş, çalışmanın ikinci bölümünde ise, mülteci krizinde Avrupa’nın tutumu ve mülteci krizinin çözümü hususunda Türkiye-Avrupa ilişkisine değinmiştir.

Avrupa'ya Göçmen Akışı ve Türkiye'de Göç Politikaları

"Avrupa’ya Göçmen Akışı ve Türkiye’de Göç Politikaları" başlıklı Bilgi Analiz’de; 2015 yılına değin süren ilk göç dalgası ele alındı. Analizde sığınmacıların Türkiye’de yaşadıkları çeşitli sorunlara da yer veriliyor. Çalışmanın kapsamında Haziran 2015’te yaklaşık 1 milyon sığınmacının Avrupa’ya yöneldiği göç akışı da incelenen konular arasında. Yazar, analizinde Suriye’den gerçekleşen göçü, Türkiye ve Avrupa ayağı olarak iki farklı dönemde irdeliyor.

Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararasılaşma Süreçleri

İLKE Araştırmacılarından Firdevs Bulut'un kaleme aldığı "Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararasılaşma Süreçleri" başlıklı Bilgi Analiz; son 20 yıl içerisinde yaşanan toplumsal ve siyasal değişiklikler neticesinde küreselleşme sürecinin getirdiği etkilerle birlikte sivil toplum kuruluşlarındaki uluslararasılaşma süreçlerini kaleme alıyor. Analizde Bulut, gayrisafi millî hasılası son 20 yıl içinde 3 kat, ticari hacmi ise 4 kat artan Türkiye’de, sivil toplum kuruluşlarının da bu devinimden etkilendiğini ifade etmektedir.

RSS - Bilgi-Analiz beslemesine abone olun.
KURULUŞLARIMIZ