Başka Bir İnsani Yardım Mümkün Mü?: Türk Dış Politikasında İnsani DiplomasininYükselişi

YAZAR
YAYIN TARİHİ
Kasım 2016
16 Sayfa

İLKE Derneği yayımladığı bu Bilgi Analiz'inde; Türkiye'nin, insanlığın vicdanının her şeyin ötesinde olduğunu tarihe kayıt düşen anlatısını “Başka bir insani yardım mümkün mü?” sorusuyla sormaktadır. Küresel insani yardım raporlarına göre Türkiye; 2013, 2014, 2015 yıllarında üst üste en çok insani yardım yapan üçüncü ülkedir. Bunun yanında Türkiye gayrı safi milli hasıla oranına göre yapılan insani yardım sıralamasında ekonomik gücüne göre “Dünya’nın en cömert ülkesi” olarak konumlandırılmaktadır.

"Başka Bir İnsani Yardım Mümkün Mü?: Türk Dış Politikasında İnsani Yardımın Yükselişi" başlıklı metninde Selim Vatandaş, Türkiye örneğinde yeni dalga bir insani yardım politikasının imkanlarını değerlendirmiş ve analizde dünyada bir ilk olarak 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi ele almıştır.

Türkiye'nin ortaya koymaya çalıştığı, siyasal bir çıkarı öncelemeksizin doğrudan insani yükümlülüğü merkeze alan değer yüklü yardım politikasının kaynaklarını anlamaya çalışan Vatandaş, metninde "Türk tipi" insani yardım politikasının uluslararası ilişkilere nasıl bir perspektif sunabileceğini ifade etmiştir.

KURULUŞLARIMIZ