Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri: Seçme Metinler

EDİTÖR
YAYIN TARİHİ
Eylül 2015
232 Sayfa

Ahlâk felsefesine dair kaleme alınmış eserleri yedi temel mesele üzerinden okuma girişimi olan bu çalışma, ahlâk felsefesini problematik olarak gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Problemleri ana hatlarıyla anlaşılır biçimde ortaya koymayı amaçlayan giriş yazılarının peşinden, konuya ilişkin farklı filozofların can alıcı pasajları seçilmiş ve tercüme edilmiştir. Çalışmalarda, Antik Yunan filozoflarından Batılı Ortaçağ düşünürlerine, İslam filozoflarından çağdaş filozoflara kadar çok farklı düşünürlerin eserlerinden seçme metinler yer aldığı için; Aristoteles'in, David Hume'un, İbn Miske-Veyh'in ve hatta İbn-Arabî'nin aynı probleme dair yazdıklarını beraberce okuyabilme imkanı sunmuş olmaktadır. Dönemleri değil, ahlak felsefesi problemlerini esas alan ve felsefe tarihini bir bütün olarak bu problemler ışığında süzen bu kaynak, okuyucuları sadece bilgilendirmeyi değil, aynı zamanda ahlâk felsefesi problemleri üzerinde düşündürmeyi hedeflemektedir.

Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri: Seçme Metinler kitabını satın almak için tıklayınız.

Bu kitap İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında yayınlanmıştır.

KURULUŞLARIMIZ