Selami Varlık

Varlık, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de ve hermenötik araştırma merkezi Fonds Ricoeur’de “Herméneutique coranique et objectivité du sens: la critique philosophique de Fazlur Rahman dans la Turquie contemporaine” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Yorum felsefesi alanında -özellikle nesnel anlam fikri bağlamında- makaleleri bulunan Varlık’ın çalışmaları Gadamer ve Ricoeur’ün felsefi hermenötiği ve kıta din felsefesi üzerine odaklanmaktadır. Hâlen İstanbul 29 Mayis Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Katkıda Bulunduğu Yayınlar

Konuşmacı Olduğu Etkinlikler

KURULUŞLARIMIZ