Kasım Küçükalp

1974 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1994 yılında girmiş olduğu DEÜ İlahiyat Fakültesini 1999 yılında bitirdi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde “Nietzsche’nin Postmodernizme Felsefe Bakımından Etkileri” başlıklı yüksek lisans çalışmasını Prof. Dr. Ahmet Cevizci danışmanlığında 2002 yılında tamamladı. Yine Prof. Dr. Ahmet Cevizci danışmanlığında yürüttüğü “Batı Felsefesinin Dekonstrüksiyonuna Yönelik İki Yaklaşım: Heidegger ve Derrida” başlıklı doktora çalışmasını 2008 yılında tamamladı. 2011 yılında doçentlik unvanı kazandı. Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalında görev yapan Küçükalp, ayrıca 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak Ortaçağ Felsefesi Tarihi Dersi vermektedir.

Katkıda Bulunduğu Yayınlar

Konuşmacı Olduğu Etkinlikler

KURULUŞLARIMIZ