İbrahim Taşdemir

1982 Yılında Ağrı´nın Hamur ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olarak tamamladı. Yüksek lisans eğitimini “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama” üzerine Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamladı. Doktora eğitimini “Düzey II Bölegelerinde Kalkınma Modeli Oluşturmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü: LUCIS Modeli Yaklaşımı” konusunda İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, SPK lisanlı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olan Taşdemir, aynı zamanda birçok STK’da yönetici ve üye olarak çalışmalar yapmaktadır.

Verdiği Eğitimler

Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitim Programı
Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme Suriyeli STK'lar için Kapasite Geliştirme Eğitimi
Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme STK Yönetici Eğitim Programı (2016)

Konuşmacı Olduğu Etkinlikler

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı 22 Mart 2018 - 24 Mart 2018
KURULUŞLARIMIZ