Bilal Şanver

Bilal Şanver, aslen Erzincanlı olup Üsküdar’da doğup büyümüştür. Lisans eğitimini 2017 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden “Avrupalı Seyyahlarda Osmanlı (İstanbul) – Avrupa Karşılaştırması 1547-1656“başlıklı teziyle tamamlamıştır. Lisans dönemi boyunca İngilizce, Arapça, İspanyolca dilleriyle ilgili çalışmalar yapan Şanver, 2012 yılında İngilizce için Güney Afrika’da 3 ay, 2014’te Arapça için Ürdün’de 3 ay, İspanyolca için İspanya’da 10 ay bulunmuştur.
2017 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih bölümünden Tam Burslu Yüksek Lisans öğrenci olarak kabul alan Şanver’in akademik çalışmaları Osmanlı-Avrupa İlişkileri, Seyahatnameler, Osmanlı Sosyal ve Kültürel Tarihi üzerine yoğunlaşmaktadır.
Lisans dönemi boyunca İLKE, İLEM ve YEKDER’de gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan Şanver, İLKE Derneği’nde Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın Yönetici Asistanı olarak görev yapmaktadır.

KURULUŞLARIMIZ