Haberler

10 Temmuz 2016
İLKE Derneği yeni analizinde İslam ülkelerindeki yoksullukla mücadelede bir başka yol olarak "zekat"ı ele aldı.
8 Haziran 2016
İLKE ve kurumları için geleneksel hale gelen ramazan iftarı 8 Haziran Çarşamba Üsküdar Dilruba Restaurant’ta yapıldı.
6 Haziran 2016
İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında İLKE ve İLEM’'in ortak düzenlediği “İslam Düşüncesinde Vicdan” konulu çalıştay gerçekleşti.
6 Haziran 2016
İLKE Derneği, Suriyeli sığınmacılara karşı yaklaşımı ele alan dördüncü Bilgi Analiz'ini yayımladı.
6 Haziran 2016
İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE) ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM)’nin ortak düzenlediği "İslam Düşüncesinde Vicdan" konulu çalıştay gerçekleştirildi.
28 Mayıs 2016
İLEM mensupları, İlmi Etüdler Derneği’nin 15. yılında coşkuyla ve geniş katılımla bir araya geldi.
5 Mayıs 2016
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kariyer Günleri 5-6 Mayıs 2016 tarihinde Haliç Yerleşkesi’nde düzenlendi. Kariyer, Girişimcilik ve Mesleki Test Merkezi organizasyonunda düzenlenen etkinliğe 100’ün üzerinde firma katıldı.
5 Nisan 2016
İLKE Kurumlarında gerçekleşen yeni gelişmelerin yer aldığı İLKE Bülten’in 5. Sayısı yayımlandı.
4 Nisan 2016
İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE), İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)’ın organizasyonu ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen 4. İslam İktisadi Atölyesi, 2-3 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşti.
1 Nisan 2016
STK yöneticilerinden gelen yoğun talep nedeniyle İLKE Derneği, STK Yönetici Eğitim Programı'nın ikincisini düzenliyor.
26 Mart 2016
İLKE Derneği, son yıllarda Orta Doğu’dan cereyan eden göç akışının ele alındığı üçüncü Bilgi Analiz’ini yayımladı.
24 Mart 2016
İLKE “Gündem Sohbetleri”nin Mart ayı konuğu aktif siyasette Başbakanlık Müsteşarlığı, Milletvekilliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini üstlenen Prof. Dr. Ömer Dinçer oldu..
17 Mart 2016
İslam Ahlak Düşüncesi'nde Ahlâk-ı Adudiy-ye geleneği kapsamında yer alan ve şimdiye kadar tahkik ve tercümesi yapılmamış eserlerin tahkîki, tercümesi, İslam ahlâk düşüncesi tarihi açısından değerlendirilmesi, 20.yüzyıla dek kaleme alınan ahlâk eserlerinin olabildiğince yetkin ve bilgilendirici bir kataloğunun hazırlanması, ahlâkın teorik ve pratik sorunlarının hem genel ahlâk literatüründen hem de özel olarak Ahlâk-ı Adudiyye literatüründen hareketle tartışılması hedeflenmiştir.
7 Mart 2016
İLKE Araştırmacılarından Firdevs Bulut’un kaleme aldığı “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararasılaşma Süreçleri” başlıklı Bilgi Analiz; son 20 yıl içerisinde yaşanan toplumsal ve siyasal değişiklikler neticesinde küreselleşme sürecinin getirdiği etkilerle birlikte sivil toplum kuruluşlarındaki uluslararasılaşma süreçlerini kaleme alıyor.
7 Ocak 2016
İLKE Derneği, Üsküdar'daki yeni binasını inşa ediyor! İLKE, mimari projesinde belirli problematiklere cevap vererek, insan-mekân arasındaki ilişki temelinden hareketle hem estetik kaygılar hem de yapının fonksiyonelliği göz önünde bulunduruyor.
31 Aralık 2015
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve kurumlarının güncel çalışmalarının yer aldığı İLKE Bülten’in dördüncü sayısı çıktı.
25 Aralık 2015
İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında geleneğin etkili ahlâk metinlerinden biri olan Ahlâk-ı Adudiyye şerhlerinin birçoğu yayımlandı. Proje içerisinde mevcut literatürle irtibatlı çalışmalar yapılmaya devam ediyor.
19 Aralık 2015
İLKE Derneği Yıllık Faaliyet Plan Toplantısı, her yıl olduğu gibi, bu yıl da, derneğimizin yeni yıl içerisinde atacağı adımların planlanması amacıyla 19 Aralık 2015 Cumartesi günü İLKE derneğinde, İLKE derneği mütevelli heyetinin tam katılımıyla gerçekleştirildi.
10 Aralık 2015
İLKE kurumlarının yönetim kurulu üyeleri, 10 Aralık 2015 tarihinde İLKE derneğinde 5. Genel İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
21 Ekim 2015
İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi dâhilinde gerçekleştirilen “Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar” serisinin yedincisi “Ahlâkî Müeyyide: Çoklu, Güçlü, İlkeli” başlığıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Cafer Sadık Yaran tarafından sunuldu
20 Ekim 2015
İGİAD ve İLKE'nin 2014 yılında başlattıkları “Türkiye’de Reklam Ahlakı” adlı projenin sonuçlarının açıklandığı toplantı, 20 Ekim Salı günü İGİAD Merkezinde gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları “Türkiye’de Reklam Ahlakı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı bir kitapta toplandı ve Türkiye’de reklamların ahlak karnesi açıklandı.
17 Ekim 2015
Osmanlı çalışmaları alanında disiplinlerarası yaklaşımların gelişmesini sağlamak ve ortak bir birikim oluşturmak adına tertip edilen Osmanlı Araştırmaları Kongresi Sakarya Üniversitesi’nde 14-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
10 Ekim 2015
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği genç gönüldaşlarını dernek merkezinde ağırladı
1 Ekim 2015
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin (İGİAD) birlikte düzenlediği İslam İktisadı Atölyesi IV, 2-3 Nisan 2016 tarihlerinde “İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecek.
30 Eylül 2015
İslam Ahlak Düşüncesinde yeni dönemin ilk konuşması Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden İhsan Fazlıoğlu tarafından gerçekleştirildi

Sayfalar

KURULUŞLARIMIZ