Haberler

26 Aralık 2016
İLKE İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) alanında öncü isimlerin verdiği konferanslarla etkinliklerine devam ediyor.
26 Aralık 2016
İLKE STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri, Gönüllü Yönetimi Eğitimi 24 Aralık Cumartesi gerçekleştirildi.
19 Aralık 2016
İKAM Konferanslar dizisinin ilki Prof. Dr. Sabri Orman'ın verdiği "İslam İktisadı'nın Geleceği" başlığı ile gerçekleştirildi.
12 Aralık 2016
İKAM, Türkiye’de İslam iktisadı alanında çalışma yapacak araştırmacıların yetişmesini sağlayarak, yıllık İslam İktisadı araştırma ve uygulama ödülleri verecek. Merkezle birlikte kurulacak “İktisat” Yayınevi de alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılar için Dünyadaki temel kaynakları Türkçe olarak yayımlayacak.
1 Aralık 2016
İLKE, İslami iktisat zemini arayışının bir neticesi olarak alanda gerçekleştirdiği çalışmaları çeşitlendirerek daha geniş çerçevede devam ettirmek ve uzun soluklu çalışmalara zemin hazırlamak için İLKE İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)’ni kurdu.
30 Kasım 2016
Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), 26 Kasım 2016 Cumartesi Sivil Din Eğitimi Çalıştayı düzenledi.
28 Kasım 2016
İLKE STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri Medya ve İletişim Yönetimi Eğitimi ile 26 Kasım Cumartesi gerçekleşti.
25 Kasım 2016
İLKE Derneği "Başka Bir İnsani Yardım Mümkün Mü?: Türk Dış Politikasında İnsani Yardımın Yükselişi" başlıklı 6. Bilgi Analizini yayımladı. Analiz, Türkiye'nin insani yardım alanındaki yükselişini ele alıyor.
25 Kasım 2016
İLKE'de Gönül Sohbetleri her ay yeni bir konu ve konukla günceli yakalamaya devam ediyor.
22 Kasım 2016
Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), Sivil Din eğitiminde STK ve devletin rolünün tartışılacağı bir dizi etkinlik düzenliyor.
21 Kasım 2016
STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kurumsal Yönetim Eğitimlerinin ardından Veri Kullanımı Eğitimi ile 19 Kasım Cumartesi günü katılımcı STK'lar ile gerçekleştirildi.
18 Kasım 2016
İLKE çatısı altındaki kurumlardan İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), üyeleriyle arasındaki ticari ilişkiyi artırmak ve üyelerin birbirlerini daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla 17 Kasım Perşembe, Esenler Kültür Merkezi'nde mini bir fuar düzenledi.
11 Kasım 2016
İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi, İLKE ve İLEM'in ortaklaşa yürüttüğü uzun soluklu bir projedir. 2013'den beri devam eden proje kapsamında bir çok konferans dizisi düzenlendi ve bir çok kitap literatüre kazandırıldı.
10 Kasım 2016
Klasik İslam Düşüncesinde İnsan Tanımları Çalıştayları serisinin ilki Kütahya’da gerçekleştirildi.
3 Kasım 2016
Kapasite Geliştirme Eğitimleri’nin üçüncüsü olan “Veri Kullanımı” eğitimi 19 Kasım 2016 Cumartesi günü Uğraş Ural Tol tarafından, dördüncüsü ise “İletişim ve Medya Yönetimi” başlığı ile 26 Kasım 2016 Cumartesi günü Esra Saltık Yaman tarafından verilecektir.
1 Kasım 2016
STK Akademisi eğitimlerine devam ediyor.
28 Ekim 2016
İslam ahlâk düşüncesi literatüründe önemli bir yere sahip olan Ahlâk-ı Adudiyye şerhleri, Ahlâk Projesi’yle Türkçe’ye kazandırılıyor.
28 Ekim 2016
İLKE’de “Gündem Sohbetleri”nin Ekim ayı konuğu Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Bünyamin Bezci idi.
25 Ekim 2016
İnsan Tanımları Çalıştayları serisinin ilki 4-5 Kasım 2016'da İLKE, İLEM ve Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) işbirliğinde Klasik İslam Düşüncesinde İnsan Tanımları başlığı ile Kütahya’da gerçekleştirilecektir.
17 Ekim 2016
New Age Islam (newageislam.com) adlı sitenin kurucusu ve editörü Sultan Shahin 16 Ekim Pazar günü İLKE Derneği'ne ziyarette bulundu.
11 Ekim 2016
İLKE Derneği, sivil alanın güçlendirilmesi ve STK'ların politik karar süreçlerinde etkin şekilde toplumu temsil etme donanımına sahip olmasına yönelik önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla STK Akademisi kurdu.
10 Ekim 2016
İLKE ve kurumları 6. Genel İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
7 Ekim 2016
İLKE İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 5. İslam İktisadı Atölyesi, “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” başlığı ile Sakarya’da gerçekleştirilecektir.
30 Eylül 2016
İslam Ahlak Düşüncesi Projesi çerçevesinde düzenlenen Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı'nın ilk gün oturumları gerçekleştirildi.
29 Eylül 2016
Anadolu Platformu ve Aksa Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (AKDAV) yöneticileri İLKE Derneği'ne kurumsal ziyarette bulundu.

Sayfalar

KURULUŞLARIMIZ