Yönetim Düşüncesi Seminerleri-1

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

"Bilgi ve Hikmet Işığında Yönetim Dersleri"

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) yönetim düşüncesi birikiminin anlaşılması ve günümüze taşınması amacıyla “Yönetim Düşüncesi Seminerleri” dizisi başlattı. Bu seminerlerde yönetim tarihi ve kültüründen hareketle yönetim düşüncesi alanındaki özgün bilgi birikimini oluşturan temel metin ve düşünürler üzerinde durulacaktır.

Seminerler ağırlıklı olarak yönetim bilimleri, kurumlar, liderlik, stratejik yönetim, örgütsel davranış, çalışma yaşamı, mesleki gelişim ve insan kaynakları gibi alanlarda çalışan lisansüstü öğrenci ve araştırmacılara yöneliktir. Ayrıca seminer, bu konulara ilgi duyan kamu, özel sektör ve STK'larda çalışan uzman ve yöneticilere de açıktır.

Yönetim Düşüncesi Seminerlerinin birincisi “Bilgi ve Hikmet Işığında Yönetim Dersleri” başlığında gerçekleştirilecektir. Yönetim Düşüncesi Seminerleri"nin ilk konuğu Prof. Dr. Ömer Dinçer olacaktır. Bu seminerde “Bilgi ve Hikmet Sahiplerinden Yönetim Dersleri” adlı eserden yola çıkarak yönetim düşüncesine giriş yapılacaktır.

Başvuru için lütfen formu doldurunuz: https://www.kisa.link/6CVc
Tarih: 16.12.2017
Saat: 16.00-18.30
Yer: İLKE Derneği Teras Toplantı Salonu
İrtibat: bilgi@kurumsalyonetim.org

KURULUŞLARIMIZ