Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri: İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Rapor Sunumu

16 Aralık 2013 Pazartesi 18:00
Takvime ekle!
Yeni Kapı Mevlevihanesi

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği'nin hazırlamış olduğu 4+4+4 eğitim sistemi ile okul programlarına ilave edilen Seçmeli Din Dersleri'nin veli, öğrenci, öğretmen tarafından nasıl algılandığını ele alan saha araştırmasını içeren 2013 raporu; 16 Aralık Pazartesi Günü Saat 11.00'de Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak. İLKE Derneği tarafından Mehmet Bahçekapılı'ya hazırlatılan raporun sunumunu Bahçekapılı gerçekleştirecek. Bahçekapılı'nın sunumunun ardından Mustafa Tekin ve Hüseyin Korkut rapor hakkındaki değerlendirmeleriyle toplantıya katkı verecekler.

KURULUŞLARIMIZ