Tasavvufu Önceleyen Dönemde Ahlâk Literatürü: Kitâbü’z-zühd’ler

15 Mart 2014 Cumartesi 18:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Tasavvufun ilim olmasını önceleyen süreçte zühd literatürü ayrı bir eserler topluluğu olarak ortaya çıkmaktadır. İslami ilimlerin teşekkülünün ardından ahlâk alanına dair ortaya konulan görüşler ve yaklaşımların müstakil eserler üzerinden ele alınma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu itibarla ahlâkî iddialar taşıyan zühd eserlerinin bunları hangi yapısal formlar üzerine inşa ettiğinin irdelenmesi gerekmektedir.

Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bölümü’nden Hacı Bayram Başer tarafından 15 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan “Tasavvufu Önceleyen Dönemde Ahlâk Literatürü: Kitâbü’z-zühd’ler” başlıklı sunumda ahlâk düşüncesinin zühd eserlerinde ne şekilde ele alındığı ve bunun tasavvuf alanında telif edilen eserlerdeki ahlâkî tutumlara ne şekilde etki ettiği meselesi incelenecektir.

KURULUŞLARIMIZ