STK'larda Kapasite Geliştirme Çalıştayı 2

28 Nisan 2018 Cumartesi (Tüm Gün)
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

STK’larda Kapasite Geliştirme Çalıştayı, STK’larda stratejik yönetim konusunda farkındalık oluşturma ve STK’ların strateji geliştirme kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalıştayın 2018 yılı teması “STK’larda Strateji Geliştirme: İmkan ve Kabiliyetler” olarak belirlenmiştir.

Çalıştayda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

STK’larda yeni bir fikriyat oluşturma ihtiyacı
STK’ların kendilerini yeniden konumlandırma ihtiyacı
STK’ların içinde bulundukları faaliyet çevresini anlaması ve analiz etmesi
Çevresel faktörlerin STK’lara etkisini analiz
STK’ların mevcut imkan, kaynak ve kabiliyetleri
STK’ların kısıtları ve gelişime açık yönleri
STK’ların öncelikli strateji geliştirme alanları
STK’ların kapasitelerini geliştirmeye yönelik strateji önerileri

Çalıştay saat 10.00'da Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş'un karşılaması ile başlayacak ve 17:00'de değerlendirme ile bitecektir.
Programın detayına dokümandan erişilebilir.

Katılımın davet usulü olduğu çalıştaya katılımcılar sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve sivil toplum alanı ile alakalı çalışmaları olan akademisyenlerdir.

KURULUŞLARIMIZ