STK'lar için "Kurumsal Gelişim Eğitimleri"

26 Ekim 2017 Perşembe (Tüm Gün)
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İLKE Derneği bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasite ve yetkinliğini geliştirmek amacıyla düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Bu çerçevede “Kurumsal Gelişim Eğitim Programı” güz dönemi 26, 27, 28 Ekim 2017 tarihlerinde İLKE Merkez binasında gerçekleştirilecek.

Kurumsal Yönetim Akademisi temel olarak sivil alanda gönüllü faaliyetler yürüten kuruluşların “kurumsal kapasitelerini” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini” artırmayı hedeflemektedir. KYA sivil toplum kuruluşları için gönüllülüğü temel alan, ahlaki değerlere uygun; etkin, adil, şeffaf, dolayısıyla güvenilir bir yönetim sisteminin ve daha verimli çalışabilen kurumsal yapıların oluşturulmasına odaklanmaktadır.
Kurumsal yönetim akademisi sözü edilen alanlarda iyileşme ve gelişmelerin sağlanması maksadıyla “Kurumsal Gelişim Eğitim Programları” düzenlemektedir. Akademi’nin 2017 yılı faaliyetleri “Kurumsal Gelişim Eğitim Programı” güz dönemi 26, 27, 28 Ekim 2017 tarihlerinde İLKE Merkez binasında gerçekleştirilecek.
Programın Amacı

Bu programın amacı sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasite ve yetkinliğini geliştirmektir. Bu çerçevede programın amacı şu alt başlıklarda sıralanabilir:
• STK’ların kurum olarak temel işlevleri hakkında bilimsel ve sistematik bilgi aktarmak
• STK’ların yönetim sistemleri hakkında bilgi paylaşmak
• STK’larda yönetim görevi olan çalışanların yönetim bilgi ve becerilerini artırmak
PROGRAM AKIŞI

26 Ekim/ Perşembe
09:45-10:00 Açılış
10.00-13.00 Kurumsal Yönetim ve Organizasyon
Prof.Dr. Nihat Erdoğmuş
13:00-14:00 Öğle Arası ve Yemek
14:00-17:00 Proje Yazma ve Yönetme
Ömer Özdinç
27 Ekim/ Cuma
10.00-13.00 STK’lar İçin Gönüllü Yönetimi
Doç. Dr. Lütfi Arslan
13:00-14:30 Öğle Arası ve Yemek
14:30-17:30 STK’lar için Dijital İmkanlar
Nihat Kılıç
28 Ekim/ Cumartesi
10.00-13.00 STK’lar İçin Medya İletişimi
Esra Yaman
13:00-14:00 Öğle Arası ve Yemek
14:00-17:00 Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme
Dr. İbrahim Taşdemir
17:00-17:30 Kapanış ve Sertifika Töreni
Eğitimler STK’larda yönetim pozisyonlarında görev alan kişilere yönelik olup herhangi bir ücret talep edilmemektedir..
Not: Programı tamamlayan kişiler “katılım sertifikası” almaya hak kazanacaktır.
Kayıt içini aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir.
Google forms: https://www.kisa.link/6hGJ
Ömer Faruk Aydemir/KYA Uzmanı
505 647 6098/0216 532 6370
bilgi@kurumsalyonetim.org
Yer: İLKE Derneği Teras Toplantı Salonu

KURULUŞLARIMIZ