Nasîruddîn et-Tûsî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı

16 Mayıs 2015 Cumartesi 19:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Müteahhir dönemde nazari düşüncesini İbn Sînâcı bir perspektifte devam ettiren filozofların öne çıkan isimlerinden biri Nasîruddîn et-Tûsî’dir. Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserinde kendisinden önceki ahlâk felsefesi birikiminde ele alınan nazari ahlâk, ev idaresi ve şehir yönetimi bölümlerini birleştirerek üçlü ameli felsefe tasnifini bütüncül bir şekilde ortaya koymak suretiyle sonrasındaki ahlâk literatüründe geliştirilerek devam edecek bir yapının öncüsü olmuştur. Filozofun ahlâkın kaynağına dair açıklamaları onun sistemini anlamak açısından önem arzetmektedir.

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü’nden Anar Gafarov’un yapacağı "Nasîruddîn et-Tûsî’de Ahlâkî Önermelerin Kaynağı" başlıklı sunum 16 Mayıs 2015 tarihinde İLKE’de gerçekleştirilecek. Bu sunumda Tûsî’nin ahlâk felsefesinin temeline yerleştirdiği akıl-vahiy birlikteliğinin sonuçları ve etkileri üzerinde durulacaktır

KURULUŞLARIMIZ