Müstakil Bir İşrâki Amelî Hikmet Tasavvuru Söz Konusu mudur?

19 Eylül 2013 Perşembe 18:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İslam düşüncesinin nazarî disiplinleri içerisinde yer alan akımlardan biri de işrâkîliktir. İnsanî yetkinleşmenin amelî perspektifi üzerinde duran işrâkîliğin bu yaklaşımı dışında mustakil bir ahlâk felsefesi olup olmadığı meselesinin incelenmesi gerekmektedir. Nitekim işrâki çizgi genel felsefî çizgiyle ahlâk noktasında ortak olmakta fakat bunlardan ayrı olarak riyazet ve bedenî pratiklerin detayları ile farklılaşmaktadır.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü’nden Mustakim Arıcı tarafından 19 Eylül 2013 tarihinde yapılacak olan "Müstakil Bir İşrâki Amelî Hikmet Tasavvuru Söz Konusu mudur?" başlıklı sunumda işrâkiliğin ahlâkın kaynağı meselesini nasıl ele aldığı, ahlâkî davranışların arkaplanındaki mekanizmanın nasıl açıklanacağı sorunları irdelenecektir.

KURULUŞLARIMIZ