Moral Economy, Moral Capital and Moral Market

5 Nisan 2017 Çarşamba 10:00 - 16:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Ahlaki Ekonomi, Ahlaki Sermaye ve Ahlaki Piyasa: İKAM'ın düzenlediği yoğunlaştırılmış dersler dizisinin ikincisi Toseef Azid ile devam ediyor.

5 Nisan Çarşamba günü İKAM’da düzenlenecek olan ders 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İslam İktisadı İnsanın eşrefi mahlukat olduğunu ve kaynaklar az olsa da refahın değerler sayesinde artacağını var sayar. Bu bağlamda, geleneksel iktisadın ahlaki değerler ve İslam Fıkhının hükümleri yönünden tartışılması gereği doğmaktadır. Bu tespitler ışığında Toseef Azid ile yapılacak derste, Ahlaki ve Geleneksel Ekonomi, Geleneksel ve Ahlaki Piyasa, Maddi ve Maddi olmayan sermaye ayrıca ahlaki işletme gibi konular konuşulacak.
İslam İktisadı ve onun müstakil meselelerini konuşmak üzere 5 Nisan Çarşamba günü İKAM’da düzenlenecek olan etkinlik 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilece

*Dersin sonunda katılımcılara sertifika verilecek,
*Programın dili İngilizcedir.

KURULUŞLARIMIZ