Modern Ahlâk Düşüncesinin Kurucu Kökenleri: Kant'ın Ahlâk Felsefesine Dair Eleştirel Okuma

3 Nisan 2017 Pazartesi 18:00 - 8 Mayıs 2017 Pazartesi 18:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi (İAD) içerisinde gerçekleştirilecek Modern Ahlâk Düşüncesinin Kurucu Kökenleri Kant'ın Ahlâk Felsefesine Dair Eleştirel Okuma başlığıyla yapılacak etkinlik, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Çitil tarafından gerçekleştirilecek.

3 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında toplam 6 hafta gerçekleşecek derste, Kant’ın Pratik Aklın Eleştirisi adlı eserinin eleştirel bir okuması yapılacak.

Eleştirel bir yaklaşımla işlenecek olan ders; çağdaş uygulamalı ahlâk alanında yapılan tartışmaların dayandığı felsefi temelleri çözümlemenin yanı sıra toplum ve siyasetteki temel yapıyı anlamaya katkı sağlayacak. Böylece günümüzdeki pek çok tartışmanın kendisine referansla anlam kazandığı insan tasavvuruna dair yeni perspektif geliştirmenin imkanı da sorgulanacak.

Haftalık Ders Planı
1. hafta Pratik Aklın Eleştirisi’nin hazırlayıcısı olarak Saf Aklın Eleştirisi ve Ahlak Metafiziğinin Temelleri: Önsöz ve Giriş
2. hafta Saf Pratik Aklın Analitiği- Birinci Bölüm
3. hafta Saf Pratik Aklın Analitiği- İkinci ve Üçüncü Bölümler
4. hafta Saf Pratik Aklın Diyalektiği- Birinci Bölüm
5. hafta Saf Pratik Aklın Diyalektiği- İkinci Bölüm
6. hafta Saf Pratik Aklın Metodolojisi ve Sonuç

KURULUŞLARIMIZ