Menâhicü’l-Ahlâki’s-Seniyye Çalıştayı

25 Aralık 2015 Cuma 18:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İLEM (İlmi Etüdler Derneği) ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesinde yürütülen İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında Ahlâk-ı Adudiyye şerhlerinin birçoğu yayımlanmış bulunmaktadır. Proje içerisinde mevcut literatürle irtibatlı çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda sözkonusu geleneğin de bir devamı olarak sayılabilecek önemli bir 16. yüzyıl ahlâk eseri olan Menâhicü’l-Ahlâki’s-Seniyye fî Mebâhici’l-Ahlâki’s-Sünniyye’ye dair bir çalıştay,25 Aralık 2015 tarihinde İLKE’de gerçekleştirilecektir.

Şazeliyye tarikatının Zerrûkiyye koluna mensup bir sufi olan Abdulkadir Ali b. Ahmed el-Fâkihî (ö.982/1574) tarafından kaleme alınan eser, kendine has orjinal tertibiyle tasavvufî, felsefî ve gelenekçi ahlâk modellerini mezc eder görünmektedir. Eserin genel sistematiği, hece harfleri üzere düzenlenmesi, farklı yöntemleri birleştirmesi, oldukça geniş bir kaynak yelpazesine sahip olması ve girişte bu kaynakları sıralaması, rivayet merkezli bir yöntemi ve didaktik tarzı tercih etmesi vb. sebepler risaleyi dönemi itibarıyla özgün kılmakta ve çok yönlü incelenmesini gerektirmektedir.

Eser üzerine çalışmalarına devam eden Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Osman Demir’in yapacağı detaylı sunumun ardından katılımcılar eserin tasnifi ve muhtevasına dair müzakarede bulunacaklardır.

Menâhicü’l-Ahlâki’s-Seniyye Çalıştayı - Osman Demir
KURULUŞLARIMIZ