Kurumsal Yönetim Eğitimi

29 Ekim 2016 Cumartesi 10:00 - 17:00
Takvime ekle!
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iSTANBUL Koordinasyon ve Eğitim Merkezi

İLKE Derneği, sivil toplum kuruluşlarının temel ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla STK AKADEMİSİ‘ni kurdu.

Akademi bünyesinde sivil toplum kuruluşlarının işleyişinde ihtiyaç duyulan eğitimlerin yer aldığı “STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri”, tecrübe aktarımının gerçekleşeceği “Siviliz Konuşmaları” ve iki yıldır yoğun katılımla gerçekleştirilen “STK Yönetici Eğitimi” yer almaktadır.

24 Eylül'de “Bilgi ve Belge Yönetimi” eğitimi ile başlayan İLKE STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri 18 Şubat 2017’ye kadar devam edecektir. Eğitimlere katılabilmek için bir sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görevde bulunmak gerekmektedir.

Bu kapsamda Kapasite Geliştirme Eğitimleri’nin ikincisi olan “Kurumsal Yönetim Eğitimi” Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Başkanı Sayın Nihat Erdoğmuş tarafından 29 Ekim 2016 Cumartesi günü verilecektir. Eğitim 10.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek olup Yönetim ve Yöneticilik, Organizasyon Yapısının Oluşturulması, İş Akış Süreçleri ve İyileştirilmesi, Kurumsal Performans Ölçümü ve Denetleme gibi konular ele alınacaktır.

egitim1.jpg

KURULUŞLARIMIZ