Kelam-Ahlâk Teorisi

5 Şubat 2014 Çarşamba 18:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Kelamî açıdan ahlâk, ontolojik-epistemolojik ve insânî açıdan olmak üzere iki temel yaklaşım üzerinden ele alınabilir. Ayrıca kelâmın varlığa dair olan boyutunun Tanrı-insan ilişkisinde ortaya çıkan bir süreçte açıklanması gerekmektedir. Bu bağlamda ahlâkî değerlerin neliği, niteliği, kaynağı, ilâhî ve beşerî fiillerle olan ilişkisi, akıl-vahiy ilişkisi ile bunların şer’î hükümleri bilmede etkisi, insanın tanımı, unsurları, ruh-beden bütünlüğü; davranışın ruhî ve bedenî kaynakları; ruh, nefs ve hayat kelimelerine verilen anlamlar; teklîfîn kaynağı, mahiyeti ve unsurları; kader ve insan özgürlüğü meselesi, fiil tasnifleri, ahlâkî bir model olarak peygamberin örnekliği, ahirete inancının değerlere etkisi; bilgi-iman ile bilgi-eylem ilişkisi vb konuların ahlâkî bir perspektifle ele alınması gerekmektedir.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Bölümü’nden Osman Demir tarafından 5 Şubat 2014 tarihinde yapılacak olan “Kelam-Ahlâk Teorisi” başlıklı sunumda öncelikle kelamın ahlâk ile ilişkilendirilen ana konuları üzerinde durulacak; ardından da bir kelam-ahlâk teorisinden bahsedilebilmesi için onun hangi temeller üzerine inşa edilmiş olması gerektiği hususu üzerinde durulacaktır.

KURULUŞLARIMIZ