İslam İktisadı Atölyesi IV: İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet

Gelir adaletsizliği her geçen gün artmakta, yoksulluk dünya çapında bir problem haline gelmektedir. Ayrıca, Müslüman ülkelerdeki çarpıcı sosyal adaletsizlik de dikkat çekmektedir. Hâlbuki İslam dini, ilk günden itibaren sosyal adalete teşvik etmiş ve sosyal adaletin temini için Müslümanı gayrimüslime ezdirmek şöyle dursun, gayrimüslimin haklarını bile sonuna kadar korumuştur. Bu çerçevede, Müslümanların İslam’ın bu prensiplerine uygun bir şekilde hareket edip adaleti ayağa kaldıracak bir sistem anlayışı ve yaşayışı içinde olmaları gerekmektedir.

İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği), İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve de İLEM (İlmi Etüdler Derneği)’nin birlikte düzenlediği İslam İktisadı Atölyesi IV, 2-3 Nisan 2016 tarihlerinde "İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet" başlığı ile İstanbul’da düzenlendi. İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı’nın ev sahipliği yaptığı atölyede öncelikli olarak sosyal adalet ve ilgili konuları İslam İktisadı perspektifinden ele alan tebliğlere yer verilecek.

İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet Atölyesi incelenirken, gelir eşitsizliğinden zekât konusuna kadar birçok konu bilfiil modern iktisat ve İslam İktisadı açısından incelenecek ve çarpıklıkların çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılacak. Dünyadaki hâlihazırda uygulanan mevcut örneklerin yanı sıra alternatif olarak nasıl sistemler üretilebilecek, bunlar üzerinde çeşitli bildiriler olacak ve fikirleri iyileştirmek adına müzakereler yapılacak.

IV. İslam İktisadı Atölyesi ile sosyal adalet başlığı etrafındaki meselelerin İslam İktisadı perspektifinden ele alan tartışmalar yürütülecek. Böylece dünyanın dört bir tarafından akademisyenler bir araya getirilerek mevcut sosyal ve iktisadi adaletsizliklerin gerçekçi ve derinlikli bir şekilde irdelenmesi ve İslami ilkelere dayalı bir sosyal adalet anlayışının teorik zemininin nasıl oluşturulacağı, hangi alternatif sistemlerin sunulabileceğine dair fikir teatisinde bulunmaları sağlanacak. Bununla birlikte geçmişte ve günümüzde bu konu çerçevesinde hangi uygulamaların yapıldığı üzerine tartışmalar yapılacak. Dünyada ve özellikle Müslüman ülkelerde ortaya çıkan sosyal adaletsizliğin ve buna bağlı türeyen sorunların İslam İktisadının ilke, teori ve uygulamaları dikkate alındığı takdirde önemli ölçüde azalacağı; bunun üzerine ilim adamlarının, politikacıların ve sivil toplum örgütlerinin bundan sonraki dönemlerde üzerinde durulması gereken konular hakkında çeşitli sonuçlara varılması hedefleniyor.

KURULUŞLARIMIZ