İslam İktisadı Atölyesi II: İslam İktisadı ve Piyasa

İçinde yaşadığımız çağa hâkim olan kapitalist ekonominin İslam dünyasında ortaya çıkardığı kurum ve kuruluşlar sürekli olarak Müslümanların gündemindedir. Buna alternatif sistem arayışları günden güne daha çok ilgi odağı olmakta ve bu konu üzerine yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu çalışmalar sadece Müslüman çevrede değil; aynı zamanda Batı dünyasında da akademik düzeyde ilgi vardır ve çalışmalar yapılmaktadır. İslam İktisadı, günümüzde mevcut iktisadı sistemle mukayese edildiğinde kendine ait ayırıcı vasıflara sahip bir sistemdir. Daha adil bir sistem için öncesinde kendi sistemimizi bilmeli, gerekirse gün yüzüne çıkarmalı ve yeniden inşa edilmelidir. Bu çerçevede piyasanın İslami kural ve kaidelere göre düzenlenmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bu arayışın bir sonucu olarak İslam İktisadı Atölyesinin ikincisi; İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği), İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İLEM (İlmi Etüdler Derneği)’in ortaklaşa düzenledikleri atölye İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 5-6 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir. "İslam İktisadı ve Piyasa" başlığı altında düzenlenen atölyeye İslam İktisadında piyasanın yeri ve anlamı tartışılacak. Bu alanda araştırma yapan ilim adamlarının sunduğu bildiriler ve bunların müzakereleri konunun değişik boyutlarına ışık tutacak. Atölyede daha adil ve paylaşımcı bir dünya için piyasanın İslam İktisadının perspektifinden yeniden ele alınması gerektiğine vurgu yapılacak. İslami değerlere göre şekillenen bir piyasanın mevcudiyeti ile kalkınma arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Teorik ve tarihsel uygulamalar bu konuda ciddi bir zemin oluşturmaktadır. Başlangıcı yapıldıktan sonra bu alanda İslam İktisadına göre bir piyasanın belirlenmesi üzerine yeni adımlar atılmaya başlanmıştır. Yurt dışından ve yurt içinden birçok akademisyenin bulunduğu atölyede uygulamalara bakılarak yeniden bir İslam İktisadının ortaya koyulup koyulmayacağı ve hangi temeller üzerine tartışılacağı üzerine çeşitli mülahazalarda bulunulmuştur.

KURULUŞLARIMIZ