İslam İktisadı Atölyesi I: Temel Kavramlar ve Fikirler

İslam İktisadı atölyelerinin ilki olan "İslam İktisadı Atölyesi I: Temel Kavramlar ve Fikirler" konulu çalışma İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği), İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve de İLEM (İlmi Etüdler Derneği) ortaklığında 23 Mart 2013’te düzenlenecektir. "İslam İktisadı" alanında yapılan araştırmalar ışığında çerçevesinin, alt başlıklarının ve temel konularının belirlenmesi amacıyla düzenlenen bu atölyeye Türkiye, Mısır, Malezya, İngiltere, Pakistan, ABD ve Endonezya gibi birçok ülkeden İslam İktisadı alanında çalışmalar yapmış olan akademisyenlerin katılımı sağlanmış; bu platformda farklı çalışmaların paylaşılmasına ve tartışılmasına vesile olmuştur. Ayrıca bu toplantılar aracılığıyla finansal sistemin dışında, İslam İktisadının farklı yönlerinin ele alınarak, gelecekteki çalışmalar için bir çerçeve çizilmesi hedeflenmektedir.

KURULUŞLARIMIZ