İslam Ekonomisi ve Finansı Lisansüstü Pogramları Müfredatını Geliştirme Çalıştayı

4 Mart 2017 Cumartesi 01:00
Takvime ekle!
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) kurulduğu günden beri İslam İktisadı alanında çalışmalarına devam ediyor.

Merkez, İKAM Konferans dizisi dışında, alanın ihtiyaç duyduğu çalışmalara yoğunlaşarak, İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlıyor.

İKAM, mevcut iktisadi sisteme alternatif adil, helal kazancı teşvik eden, insana ve insan emeğine saygılı bir sistemin oluşması için bütünlüklü, derinlikli ve nitelikli çalışmalar yapmayı hedefliyor. Bu bağlamda İKAM, mart ayında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile birlikte İslam Ekonomisi ve Finansı Lisansüstü Pogramları Müfredatını Geliştirme Çalıştayı düzenleyecek.

KURULUŞLARIMIZ