İslam Düşüncesinde Vicdan Çalıştayı

3 Haziran 2016 Cuma (Tüm Gün) - 4 Haziran 2016 Cumartesi (Tüm Gün)
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi kapsamında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde düzenlenen İslam Düşüncesinde Vicdan çalıştayı 3-4 Haziran’da İLKE'de gerçekleştirilecek.

Günümüzde sıklıkla "ahlâkî bilinç" anlamında kullanılan vicdan kavramının, İslam düşüncesine mensup birçok metinde ahlâkî değil epistemolojik anlamda sezgiye karşılık gelecek şekilde geçtiği görülmektedir. Ahlâk psikolojisine dair klasik metinleri tekrar yorumlayabilmek ve İslam ahlak felsefesinin yeniden üretimine katkıda bulunabilmek için bu alandaki temsil gücü yüksek metinlerin incelenmesi gerekmektedir. Bünyesinde ahlâk düşüncesi alanında önemli çalışmaların sürdüğü İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamında daha önce gerçekleştirilen Ahlâkın Temeli ve Ahlâkî Müeyyide üzerine konferans dizileri, Ahlâkî Önermelerin Kaynağı ve Mizaç Yuvarlak Masa Toplantıları, Menâhicu Ahlâkı's-Seniyye çalıştayı çalışmalarının bir devamı olan Vicdan Çalıştayı'nda, vicdan kavramının İslami gelenekler üzerinden işlenerek, bu geleneklerdeki karşılığının saptanması amaçlanmaktadır.

İslam Düşüncesinde Vicdan Çalıştayı - 1. Vicdanın Mahiyeti Üzerine
İslam Düşüncesinde Vicdan Çalıştayı - 2. Kelamcılarda Vicdan
İslam Düşüncesinde Vicdan Çalıştayı - 3. İslam Düşüncesinin Gelişim Döneminde Vicdan
İslam Düşüncesinde Vicdan Çalıştayı - 4. Fahreddin Râzî ve Sonrasında Vicdan
İslam Düşüncesinde Vicdan Çalıştayı - 5. Klasiğin Son Döneminde Vicdan
KURULUŞLARIMIZ