İslam Düşünce Atlası okurlarıyla buluşuyor

16 Kasım 2017 Perşembe 10:00
Takvime ekle!
Yenikapı Mevlevihanesi

İlmî Etüdler Derneği (İLEM) ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü İslam Düşünce Atlası Projesi tamamlandı. İnteraktif bir web sitesi ve İslam Düşünce Atlası adlı üç ciltlik prestij kitaptan oluşan proje çıktıları, 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 10.30'da Yenikapı Mevlevîhanesi'nde düzenlenecek tanıtımla birlikte okuyucuların ilgisine sunulacak.
İslam Düşünce Atlası, üç yılı aşkın bir süre boyunca Türkiye’nin önde gelen İslam düşünce tarihi araştırmacıları, tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin ortak çalışması sonucunda ortaya çıktı. Proje; tarihî-kültürel hafızaya süreklilik kazandıracak dönemlendirme teklifi ve önerdiği kapsamlı ilişkiler mantığı ile İslam düşünce tarihine yepyeni ve farklı bir bakış açısı sunacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımı ile İslam Düşünce Atlası tanıtım toplantısı 16 Kasım Perşembe günü 10.00’da Yenikapı Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilecek.
İSLAM DÜŞÜNCE ATLASI NEDİR?
İslam Düşünce Atlası (İDA), İslam düşünce geleneğini başlangıcından günümüze gelinceye değin, zaman-mekân-öğreti-ekol değişkenleri etrafında tanıtmayı amaçlayan bir kitap ve web tabanlı programlar geliştirme projesidir. İslam Düşünce Atlası, İslam düşüncesini, onu taşıyan tarih, aktaran metinler, oluşturan kişisel ve kavramsal ağlar, somutlaştıran kurumsal yapılar ve nihayet ona sahiplik eden coğrafî ve kültürel havzalar içerisinde anlamaya davet etmektedir. Tarihî-kültürel hafızamıza süreklilik kazandıracak yeni bir dönemlendirme teklifi ve önerdiği kapsamlı ilişkiler mantığı ile İslam düşüncesine dair bütüncül bir okuma önerisi olarak öne çıkan İDA, üç yılı aşkın bir süre boyunca Türkiye’nin önde gelen İslam düşünce tarihi araştırmacılarına, tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin eşlik etmesiyle meydana gelmiştir.
İslam Düşünce Atlası, karmaşık ilişkileri web tabanlı programlar yoluyla takip edilebilir bir tarzda formüle etme amacı güden üç kavramsal haritaya ve bu haritalar aracılığıyla aktarılan malumatı taşıyacak bir düşünce tarihi omurgasına sahiptir: Zaman Haritası, Kitaplar Haritası, Kişiler Haritası ve İslam düşünce tarihi için yeni bir dönemlendirme teklifi içeren, haritalarla desteklenmiş, dönemlere göre ekol bazlı değerlendirme yazıları. İDA, bu bileşenler üzerinden şu soruların cevaplarını vermeye çalışır: Düşünce kim tarafından, ne zaman, nerede, nasıl, ne tür okul gelenekleriyle ilişki içerisinde, hangi yollardan geçerek, ne tür etkileşimlerle ve hangi metinsel gelenekler aracılığıyla üretilmiştir? Bu soruların cevaplarını merak edenler için, İslam Düşünce Atlası, benzersiz bir düşünce tarihi okuması vadediyor.

KURULUŞLARIMIZ