İslam Ahlâk Felsefesinde Tehzîbü’l-ahlâk Literatürü

31 Mayıs 2013 Cuma 19:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Ahlâk ilminin teşekkülü "tehzibü’l-ahlâk literatürü" ile tamamlanmış ve bu literatürün kavramsal şeması da İbn Miskeveyh’in Tehzibü’l-ahlâk adlı eseri ile yerleşik halini almıştır. Öte yandan İbn Miskeveyh’ten kırk yıl evvel Tehzibü’l-ahlâk adlı eserini kaleme almış olan Yahya b. Adi’nin bu literatüre katkısı olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Nitekim iki eser arasında isim benzerliğinin yanı sıra büyük oranda muhteva benzerliği de bulunmaktadır.
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Bölümü’nden Harun Kuşlu tarafından 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan "İslam Ahlâk Felsefesinde Tehzibü’l-ahlâk Literatürü" başlıklı sunumda tehzîbü’l-ahlâk literatürünün diğer ahlâk eserlerinden ne şekilde ayrıldığı, hangi sorulara cevaplar aradığı ve ahlâk felsefesinin ana problemlerine nasıl cevaplar verdiği meseleleri ele alınacaktır.

KURULUŞLARIMIZ