İslam Ahlâk Düşüncesinin Tasnifi Meselesi

13 Nisan 2013 Cumartesi 18:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Modern dönem ahlâk çalışmalarında ortaya konulan İslam ahlâkı tasniflerinin tahlil ve tenkidi gelecek çalışmaların devamı için önem arz etmektedir. Bu bakımdan öncelikle Müslüman düşünürler tarafından ortaya konulan "ilmî miras" içerisinde bir "Ahlâk İlmi"nden bahsetmenin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap aramak, ardından da ilimler tasnifi altında ahlâk ilminin diğer ilimler ile olan irtibatının ortaya konulması gerekmektedir.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümünde doktora öğrencisi İdris Cevahir tarafından 13 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olan "İslam Ahlâk Düşüncesinin Tasnifi Meselesi" başlıklı konuşmada modern ahlâk literatürü tasnif problemi merkezinde ele alınacaktır. Bu sunumda hem var olan tasniflerin tahlili hem de eleştirisinin "Ahlâk bir ilim midir?" sorusuna verilecek cevapla doğrudan ilişkili olduğu iddia edilecek ve "mevzû", "mesâil" ve "mebâdî" olmak üzere "ahlâk ilmi"nin sınırlarının belirlenmesinin gerekliliği ve buna bağlı olarak diğer ilimlerle irtibatı üzerinde durulacaktır.

KURULUŞLARIMIZ