İslam Ahlâk Düşüncesi Çalışmalarının Dünü ve Bugünü

20 Mart 2013 Çarşamba 19:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Bir alanda yapılacak kuşatıcı çalışma için kuşkusuz öncelikli olarak o alanın güncel literatürünün bilinmesi gerekmektedir. İslam ahlâk düşüncesi alanı ise özellikle Batılı literatürde çeşitli tasniflere konu olmuş ve bununla ilgili bir çok telif eser ve makale kaleme alınmıştır. Bunun yanısıra Arapça ve Türkçe literatürde de sayıları gittikçe artan nitelikli çalışmalar bulunmaktadır.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Bölümü’nden Hümeyra Özturan’ın 20 Mart 2013 tarihinde İLKE’de yapacağı "İslam Ahlâk Düşüncesi Çalışmalarının Dünü ve Bugünü" başlıklı konuşmasında İslam ahlâk literatürüne dair yazılan modern çalışmaların mahiyetini ele alacak ve üzerinde durulması gereken noktalara değinecek.

KURULUŞLARIMIZ