İbn Sînâ'da Mizaç Teorisi

7 Şubat 2015 Cumartesi 19:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İbn Sînâ, felsefe tarihi içerisinde özellikle fizik ve metafizik teoriler üzerinde önemli dönüşümler yapmış bir filozoftur. Filozofun madde-suret ilişkisi çerçevesinde suretin mahiyetine dair yaptığı açıklama biçimi ise mizacın oluşum süreçleriyle doğrudan ilişkilidir. Mizacın birinci oluş ve bozuluştan, ikinci suretlerin olduğu gibi korunduğu bileşimlerden ayrı tutularak nasıl açıklanacağı sorunu, İbn Sînâ'ya miras kalan problematik arkaplanı oluşturmaktaydı.

Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden İbrahim Üçer'in 7 Şubat 2015 tarihinde "İbn Sînâ'da Mizaç Teorisi" başlığıyla yapacağı sunumda İbn Sînâ'nın mizaç teorisi bağlamında kendisine miras kalan problemlere nasıl cevaplar ürettiği ele alınacaktır. Böylece suretin mizaçta ne şekilde korunduğu ve niteliklerin mizaçta eksiltilmiş olarak bulunmasının ne anlama geldiği soruları cevaplanacaktır.

İbn Sînâ'da Mizaç Teorisi- İbrahim Halil Üçer
KURULUŞLARIMIZ