Hikemiyat Literatürü ve Ahlâk

6 Kasım 2013 Çarşamba 18:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

Hikmet kavramının tarihine bakıldığında hikemiyât ve hikmet arasında bir yakınlık kurulduğu görülmektedir. Nitekim hikmet, hem felsefeyi hem de felsefeden süzülmüş ve halkın anlayışına indirilmiş aforizmatik sözler ve şiirsel yapılar olarak kendisini göstermektedir. İslam ahlâk literatürü içerisinde de hikemiyât eserleri olarak adlandırılan bir telif türü bulunmaktadır.

Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Eşref Altaş tarafından 6 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan "Hikemiyât Literatürü ve Ahlâk" başlıklı sunumda öncelikle hikemiyâtın tarihi ve atıfta bulunduğu kaynaklar ele alınacak; ardından da hikemiyâtın bir ahlâk metni olarak algılanışının hangi meseleler etrafında örüntülendiği incelenecektir.

The SoundCloud content at https://soundcloud.com/ilkedernegi/6-esref-altas-hikemiyat-ve-ahlak-061113 is not available, or it is set to private.
KURULUŞLARIMIZ