Gündem Konuşmaları 7 | Araştırma Üniversitesi Yapılanması

9 Haziran 2018 Cumartesi 14:00
Takvime ekle!
İLKE Merkez Bina

İLKE Gündem Konuşmaları etkinliklerinin yedincisi 9 Haziran 2018 Cumartesi günü 14:00'da İLKE Derneği Teras Salonu'nda yapılacak. Programda İLKE Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Nihat Erdoğmuş "Araştırma Üniversitesi Yapılanması: İmkanlar ve Zorluklar" konulu bir sunum yapacak.

İLKE Derneği Politika Notları serisinin yedincisi hazırlandı. Nihat Erdoğmuş’un kaleme aldığı "Araştırma Üniversitesi Yapılanması: İmkanlar ve Zorluklar" konulu politika notunda Kuzey Amerika ve Avrupa’da gelişen araştırma üniversitelerinin gelişen ekonomilerde ilerlediği gerçeğinden hareketle bu üniversitelerin yapılanması ele alınıyor. Dikkate değer öneriler sunan metin, uygulamaya dönük politikalar için önem arz ediyor.

Her ay yayımlanan İLKE Politika Notları, metinlerin yazarları ve ilgili kişilerin katılımıyla düzenlenen İLKE Gündem Konuşmaları etkinliklerinde müzakere edilmektedir. Yerel yönetimlerin kültür politikalarını konu alan yeni Politika Notu da metnin yazarı Nihat Erdoğmuş’un yanısıra uzmanların katılımıyla 9 Haziran 2018 Cumartesi günü 14.00'da İLKE Teras Salonu'nda gerçekleştirilecek Gündem Konuşmaları'nda değerlendirilecektir. Toplantıya katılımınızı bekleriz.

“ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI” KONULU YEDİNCİ POLİTİKA NOTU HAKKINDA

Araştırma üniversiteleri ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında kritik rol üstlenmiş kurumlardır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da gelişen bu üniversiteler son yıllarda gelişen ekonomilere doğru genişlemektedir. Gelişen bir ülke olarak Türkiye, bilim ve teknoloji üretimini artırmak için bir süredir yükseköğretim alanında çeşitliliği artırma ve misyon farklılaşması arayışı içindedir. Bu kapsamda 2017 yılında YÖK tarafından mevcut üniversiteler arasından on araştırma ve beş aday araştırma üniversitesi belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de araştırma üniversitelerinin yapılandırılmasının imkân ve zorluklarını ele almak ve buna bağlı olarak bu üniversitelerin yapılandırılmasına yönelik öneriler sunmaktır. Çalışma kapsamında öncelikle araştırma üniversitelerinin ortaya çıkışı, özellikleri ve dünyadaki durumu ele alınmakta, sonra seçilen araştırma üniversitelerinin mevcut durumları ortaya konulmakta ve değerlendirilmektedir. Son bölümde araştırma üniversitelerini bekleyen zorluklar ve imkanlar üzerinden bu üniversitelerin yapılanmasına yönelik öneriler yer almaktadır.

KURULUŞLARIMIZ